Fotenie pre Druhý Domov

Tieto fotky vznikli na základe dopytu, kde prvotná požiadavka bola zachytiť podstatu zariadenia a jeho kvalitné služby. Fotenie bolo plné zábavy, a tak to má byť. Prirodzené emócie v tomto prípade nechýbali, a fotky sa vydarili podľa predstáv klienta.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square