Moje meno je Jozef Rybár a medzi moje záľuby a koníčky patrí aj fotografovanie. Foteniu sa venujem už dlhšie. A prečo? Pretože fotografiou dokážem zachytiť moment, ktorý vo mne niečo v tej chvíli evokuje. Túto emóciu a pocit sa snažím preniesť do podoby výslednej fotografie. 
Fotenie pre mňa znamená potešenie, ktoré ma vnútorne napĺňa a inšpiruje. Človek sa učí celý život a tak každé fotenie je zároveň pre mňa nielen potešením, ale aj výzvou neustále sa zlepšovať v tom, čo robím rád.